Virtualus vadovas po Palangos kapines

Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų  programos priemonė – virtualus vadovas, įamžinantis žymių palangiškių amžino poilsio vietas.

Vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

2016 m.

Visų objektų sąrašas

Virtualus vadovas po Palangos kapines

Biblioteka >

01.

Adiklienė Emilija

02.

Aleksa Jonas Pranas

03.

Alminas Leandras

04.

Andriekutė Regina Ona

05.

Barakauskas Aleksandras

06.

Bernotas Napoleonas

07.

Borkovskis Laurynas

08.

Čepys Albinas

09.

Čilinskas Kęstutis

10.

Daukšienė Stefanija

11.

Dvarionaitė Aldona

12.

Dvarionas Balys

13.

Dvarionienė Aldona

14.

Gabrėnas Petras

15.

Galdikas Vytautas

16.

Gasiūnas Jonas

17.

Griškevičius Gediminas

18.

Griušys Juozas

19.

Jodka Salvijus

20.

Jonuškaitė Žymantė Vladislava

21.

Juozauskas Pranciškus

22.

Jurevičius Vytautas

23.

Jurevičiūtė Marija

24.

Jurgutis Pranas

25.

Jurgutis Vladas Rafaelis

26.

Juška Augustas

27.

Kazlauskas Juozas

28.

Kiauleikis Leonas

29.

Klovas Kazimieras

30.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

31.

Liachovičius Ado

32.

Liachovičius Jūratis Viktoras

33.

Liebus Andriejus

34.

Likša Gintautas Petras

35.

Lukauskytė Audra

36.

Mačys Juozas

37.

Martinaitis Pranas

38.

Martinkėnienė Angelina

39.

Medinė Kapinių Koplyčia

40.

Meškys Juozas

41.

Nikitinskis Nikolajus

42.

Normantas Boleslovas

43.

Oškinis Bronius

44.

Paulauskas Steponas

45.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

46.

Povilaitis Stasys

47.

Radavičienė Georgina

48.

Ragauskas Kazimieras

49.

Ramanauskas Valerijonas

50.

Reivytis Renaldas

51.

Rimkus Egidijus

52.

Saldūnas Liudas

53.

Slyvauskas Mykolas

54.

Sruogis Vladas

55.

Steponavičius Konstantinas

56.

Strikas Vytautas

57.

Šatkauskas Giedrius

58.

Šatkauskas Justinas

59.

Šilauskaitė Kristina

60.

Šilgalytė Aleksandra

61.

Tiškevičius Alfredas

62.

Tranauskas Vincentas Rimas

63.

Ulba Algimantas Vincas

64.

Urbonavičius Kazimieras

65.

Urbonienė Genovaitė

66.

Vaišė Jonas

67.

VAITONIS VYTAUTAS ZIGMAS

68.

Venckus Vytautas

69.

Vertulienė Albina Vanda

70.

Vertulis Julius

71.

Vilkas Ignas

72.

Vireliūnas Antanas

73.

Vitkus Antanas

74.

ŽYDŲ IR LIETUVIŲ, NUŽUDYTŲ 1941 m. PALANGOJE, PALAIDOJIMO VIETA

75.

Žulkus Albertas