Virtualus vadovas po Palangos kapines

Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų  programos priemonė – virtualus vadovas, įamžinantis žymių palangiškių amžino poilsio vietas.

Vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

2016 m.

Visų objektų sąrašas

Virtualus vadovas po Palangos kapines

Biblioteka >

01.

Adiklienė Emilija

02.

Aleksa Jonas Pranas

03.

Alminas Leandras

04.

Andriekutė Regina

05.

Barakauskas Aleksandras

06.

Bernotas Napoleonas

07.

Borkovskis Laurynas

08.

Čepys Albinas

09.

Čilinskas Kęstutis

10.

Dvarionaitė Aldona

11.

Dvarionas Balys

12.

Dvarionienė Aldona

13.

Gabrėnas Petras

14.

Galdikas Vytautas

15.

Gasiūnas Jonas

16.

GRIUŠYS JUOZAS

17.

Jodka Salvijus

18.

Jonuškaitė Žymantė Vladislava

19.

Juozauskas Pranciškus

20.

Jurevičius Vytautas

21.

Jurevičiūtė Marija

22.

Jurgutis Pranas

23.

Jurgutis Vladas Rafaelis

24.

Juška Augustas

25.

Kazlauskas Juozas

26.

Kiauleikis Leonas

27.

Klovas Kazimieras

28.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

29.

Liachovičius Ado

30.

Liebus Andriejus

31.

Likša Gintautas Petras

32.

Lukauskytė Audra

33.

Martinaitis Pranas

34.

Medinė Kapinių Koplyčia

35.

Meškys Juozas

36.

Nikitinskis Nikolajus

37.

Normantas Boleslovas

38.

Oškinis Bronius

39.

Paulauskas Steponas

40.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

41.

Povilaitis Stasys

42.

Radavičienė Georgina

43.

Ragauskas Kazimieras

44.

Ramanauskas Valerijonas

45.

Reivytis Renaldas

46.

Rimkus Egidijus

47.

Saldūnas Liudas

48.

Slyvauskas Mykolas

49.

Sruogis Vladas

50.

Steponavičius Konstantinas

51.

Strikas Vytautas

52.

Šatkauskas Giedrius

53.

Šilauskaitė Kristina

54.

Šilgalytė Aleksandra

55.

Tiškevičius Alfredas

56.

Ulba Algimantas Vincas

57.

Urbonavičius Kazimieras

58.

Urbonienė Genovaitė

59.

Vaišė Jonas

60.

Venckus Vytautas

61.

Vertulienė Albina Vanda

62.

Vertulis Julius

63.

Vilkas Ignas

64.

Vireliūnas Antanas

65.

Vitkus Antanas

66.

Žydų Perlaidojimo Vieta

67.

Žulkus Albertas