Virtualus vadovas po Palangos kapines

Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų  programos priemonė – virtualus vadovas, įamžinantis žymių palangiškių amžino poilsio vietas.

Vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

2016 m.

Visų objektų sąrašas

Virtualus vadovas po Palangos kapines

Biblioteka >

01.

Adiklienė Emilija

02.

Aleksa Jonas Pranas

03.

Alminas Leandras

04.

Andriekutė Regina

05.

Barakauskas Aleksandras

06.

Bernotas Napoleonas

07.

Borkovskis Laurynas

08.

Čepys Albinas

09.

Čilinskas Kęstutis

10.

Dvarionaitė Aldona

11.

Dvarionas Balys

12.

Dvarionienė Aldona

13.

Gabrėnas Petras

14.

Galdikas Vytautas

15.

Gasiūnas Jonas

16.

GRIUŠYS JUOZAS

17.

Jodka Salvijus

18.

Jonuškaitė Žymantė Vladislava

19.

Juozauskas Pranciškus

20.

Jurevičius Vytautas

21.

Jurevičiūtė Marija

22.

Jurgutis Pranas

23.

Jurgutis Vladas Rafaelis

24.

Juška Augustas

25.

Kazlauskas Juozas

26.

Kiauleikis Leonas

27.

Klovas Kazimieras

28.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

29.

Liachovičius Ado

30.

Liachovičius Jūratis Viktoras

31.

Liebus Andriejus

32.

Likša Gintautas Petras

33.

Lukauskytė Audra

34.

Mačys Juozas

35.

Martinaitis Pranas

36.

Medinė Kapinių Koplyčia

37.

Meškys Juozas

38.

Nikitinskis Nikolajus

39.

Normantas Boleslovas

40.

Oškinis Bronius

41.

Paulauskas Steponas

42.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

43.

Povilaitis Stasys

44.

Radavičienė Georgina

45.

Ragauskas Kazimieras

46.

Ramanauskas Valerijonas

47.

Reivytis Renaldas

48.

Rimkus Egidijus

49.

Saldūnas Liudas

50.

Slyvauskas Mykolas

51.

Sruogis Vladas

52.

Steponavičius Konstantinas

53.

Strikas Vytautas

54.

Šatkauskas Giedrius

55.

Šilauskaitė Kristina

56.

Šilgalytė Aleksandra

57.

Tiškevičius Alfredas

58.

Ulba Algimantas Vincas

59.

Urbonavičius Kazimieras

60.

Urbonienė Genovaitė

61.

Vaišė Jonas

62.

Venckus Vytautas

63.

Vertulienė Albina Vanda

64.

Vertulis Julius

65.

Vilkas Ignas

66.

Vireliūnas Antanas

67.

Vitkus Antanas

68.

Žydų Perlaidojimo Vieta

69.

Žulkus Albertas