Virtualus vadovas po Palangos kapines

Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų  programos priemonė – virtualus vadovas, įamžinantis žymių palangiškių amžino poilsio vietas.

Vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

2016 m.

Visų objektų sąrašas

Virtualus vadovas po Palangos kapines

Biblioteka >

01.

Adiklienė Emilija

02.

Aleksa Jonas Pranas

03.

Alminas Leandras

04.

Andriekutė Regina

05.

Barakauskas Aleksandras

06.

Bernotas Napoleonas

07.

Borkovskis Laurynas

08.

Čepys Albinas

09.

Čilinskas Kęstutis

10.

Dvarionaitė Aldona

11.

Dvarionas Balys

12.

Dvarionienė Aldona

13.

Gabrėnas Petras

14.

Galdikas Vytautas

15.

Gasiūnas Jonas

16.

GRIUŠYS JUOZAS

17.

Jodka Salvijus

18.

Jonuškaitė Žymantė Vladislava

19.

Juozauskas Pranciškus

20.

Jurevičius Vytautas

21.

Jurevičiūtė Marija

22.

Jurgutis Pranas

23.

Jurgutis Vladas Rafaelis

24.

Juška Augustas

25.

Kazlauskas Juozas

26.

Kiauleikis Leonas

27.

Klovas Kazimieras

28.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

29.

Liachovičius Ado

30.

Liachovičius Jūratis Viktoras

31.

Liebus Andriejus

32.

Likša Gintautas Petras

33.

Lukauskytė Audra

34.

Martinaitis Pranas

35.

Medinė Kapinių Koplyčia

36.

Meškys Juozas

37.

Nikitinskis Nikolajus

38.

Normantas Boleslovas

39.

Oškinis Bronius

40.

Paulauskas Steponas

41.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

42.

Povilaitis Stasys

43.

Radavičienė Georgina

44.

Ragauskas Kazimieras

45.

Ramanauskas Valerijonas

46.

Reivytis Renaldas

47.

Rimkus Egidijus

48.

Saldūnas Liudas

49.

Slyvauskas Mykolas

50.

Sruogis Vladas

51.

Steponavičius Konstantinas

52.

Strikas Vytautas

53.

Šatkauskas Giedrius

54.

Šilauskaitė Kristina

55.

Šilgalytė Aleksandra

56.

Tiškevičius Alfredas

57.

Ulba Algimantas Vincas

58.

Urbonavičius Kazimieras

59.

Urbonienė Genovaitė

60.

Vaišė Jonas

61.

Venckus Vytautas

62.

Vertulienė Albina Vanda

63.

Vertulis Julius

64.

Vilkas Ignas

65.

Vireliūnas Antanas

66.

Vitkus Antanas

67.

Žydų Perlaidojimo Vieta

68.

Žulkus Albertas