Virtualus vadovas po Palangos kapines

Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų  programos priemonė – virtualus vadovas, įamžinantis žymių palangiškių amžino poilsio vietas.

Vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

2016 m.

Visų objektų sąrašas

Virtualus vadovas po Palangos kapines

Biblioteka >

01.

Adiklienė Emilija

02.

Aleksa Jonas Pranas

03.

Alminas Leandras

04.

Andriekutė Regina Ona

05.

Barakauskas Aleksandras

06.

Bernotas Napoleonas

07.

Borkovskis Laurynas

08.

Čepys Albinas

09.

Čilinskas Kęstutis

10.

Daukšienė Stefanija

11.

Dvarionaitė Aldona

12.

Dvarionas Balys

13.

Dvarionienė Aldona

14.

Gabrėnas Petras

15.

Galdikas Vytautas

16.

Gasiūnas Jonas

17.

Griušys Juozas

18.

Jodka Salvijus

19.

Jonuškaitė Žymantė Vladislava

20.

Juozauskas Pranciškus

21.

Jurevičius Vytautas

22.

Jurevičiūtė Marija

23.

Jurgutis Pranas

24.

Jurgutis Vladas Rafaelis

25.

Juška Augustas

26.

Kazlauskas Juozas

27.

Kiauleikis Leonas

28.

Klovas Kazimieras

29.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

30.

Liachovičius Ado

31.

Liachovičius Jūratis Viktoras

32.

Liebus Andriejus

33.

Likša Gintautas Petras

34.

Lukauskytė Audra

35.

Mačys Juozas

36.

Martinaitis Pranas

37.

Medinė Kapinių Koplyčia

38.

Meškys Juozas

39.

Nikitinskis Nikolajus

40.

Normantas Boleslovas

41.

Oškinis Bronius

42.

Paulauskas Steponas

43.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

44.

Povilaitis Stasys

45.

Radavičienė Georgina

46.

Ragauskas Kazimieras

47.

Ramanauskas Valerijonas

48.

Reivytis Renaldas

49.

Rimkus Egidijus

50.

Saldūnas Liudas

51.

Slyvauskas Mykolas

52.

Sruogis Vladas

53.

Steponavičius Konstantinas

54.

Strikas Vytautas

55.

Šatkauskas Giedrius

56.

Šatkauskas Justinas

57.

Šilauskaitė Kristina

58.

Šilgalytė Aleksandra

59.

Tiškevičius Alfredas

60.

Tranauskas Vincentas Rimas

61.

Ulba Algimantas Vincas

62.

Urbonavičius Kazimieras

63.

Urbonienė Genovaitė

64.

Vaišė Jonas

65.

Venckus Vytautas

66.

Vertulienė Albina Vanda

67.

Vertulis Julius

68.

Vilkas Ignas

69.

Vireliūnas Antanas

70.

Vitkus Antanas

71.

Žydų Perlaidojimo Vieta

72.

Žulkus Albertas