Virtualus vadovas po Palangos kapines

Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų  programos priemonė – virtualus vadovas, įamžinantis žymių palangiškių amžino poilsio vietas.

Vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

2016 m.

Visų objektų sąrašas

Virtualus vadovas po Palangos kapines

Biblioteka >

01.

Adiklienė Emilija

02.

Aleksa Jonas Pranas

03.

Alminas Leandras

04.

Andriekutė Regina Ona

05.

Barakauskas Aleksandras

06.

Bernotas Napoleonas

07.

Borkovskis Laurynas

08.

Čepys Albinas

09.

Čilinskas Kęstutis

10.

Daukšienė Stefanija

11.

Dvarionaitė Aldona

12.

Dvarionas Balys

13.

Dvarionienė Aldona

14.

Gabrėnas Petras

15.

Galdikas Vytautas

16.

Gasiūnas Jonas

17.

Griškevičius Gediminas

18.

Griušys Juozas

19.

GUMULIAUSKAS ALFREDAS

20.

Jodka Salvijus

21.

Jonuškaitė Žymantė Vladislava

22.

Juozauskas Pranciškus

23.

Jurevičius Vytautas

24.

Jurevičiūtė Marija

25.

Jurgutis Pranas

26.

Jurgutis Vladas Rafaelis

27.

Juška Augustas

28.

Kazlauskas Juozas

29.

Kiauleikis Leonas

30.

Klovas Kazimieras

31.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

32.

Liachovičius Ado

33.

Liachovičius Jūratis Viktoras

34.

Liebus Andriejus

35.

Likša Gintautas Petras

36.

Lukauskytė Audra

37.

MACIUS EUGENIJUS

38.

Mačys Juozas

39.

Martinaitis Pranas

40.

Martinkėnienė Angelina

41.

Medinė Kapinių Koplyčia

42.

Meškys Juozas

43.

Nikitinskis Nikolajus

44.

Normantas Boleslovas

45.

Oškinis Bronius

46.

PAULAUSKAS FELIKSAS

47.

Paulauskas Steponas

48.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

49.

Povilaitis Stasys

50.

Radavičienė Georgina

51.

Ragauskas Kazimieras

52.

Ramanauskas Valerijonas

53.

Reivytis Renaldas

54.

Rimkus Egidijus

55.

Saldūnas Liudas

56.

Slyvauskas Mykolas

57.

Sruogis Vladas

58.

Steponavičius Konstantinas

59.

Strikas Vytautas

60.

Šatkauskas Giedrius

61.

Šatkauskas Justinas

62.

Šilauskaitė Kristina

63.

Šilgalytė Aleksandra

64.

Tiškevičius Alfredas

65.

Tranauskas Vincentas Rimas

66.

Ulba Algimantas Vincas

67.

Urbonavičius Kazimieras

68.

Urbonienė Genovaitė

69.

Vaišė Jonas

70.

VAITONIS VYTAUTAS ZIGMAS

71.

Venckus Vytautas

72.

Vertulienė Albina Vanda

73.

Vertulis Julius

74.

Vilkas Ignas

75.

Vireliūnas Antanas

76.

Vitkus Antanas

77.

ŽYDŲ IR LIETUVIŲ, NUŽUDYTŲ 1941 m. PALANGOJE, PALAIDOJIMO VIETA

78.

Žulkus Albertas