Virtualus vadovas po Palangos kapines

Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų  programos priemonė – virtualus vadovas, įamžinantis žymių palangiškių amžino poilsio vietas.

Vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

2016 m.

Visų objektų sąrašas

Virtualus vadovas po Palangos kapines

Biblioteka >

01.

Adiklienė Emilija

02.

Aleksa Jonas Pranas

03.

Alminas Leandras

04.

Andriekutė Regina Ona

05.

Barakauskas Aleksandras

06.

Bernotas Napoleonas

07.

Borkovskis Laurynas

08.

Čepys Albinas

09.

Čilinskas Kęstutis

10.

Daukšienė Stefanija

11.

Dvarionaitė Aldona

12.

Dvarionas Balys

13.

Dvarionienė Aldona

14.

Gabrėnas Petras

15.

Galdikas Vytautas

16.

Gasiūnas Jonas

17.

Griškevičius Gediminas

18.

Griušys Juozas

19.

Jodka Salvijus

20.

Jonuškaitė Žymantė Vladislava

21.

Juozauskas Pranciškus

22.

Jurevičius Vytautas

23.

Jurevičiūtė Marija

24.

Jurgutis Pranas

25.

Jurgutis Vladas Rafaelis

26.

Juška Augustas

27.

Kazlauskas Juozas

28.

Kiauleikis Leonas

29.

Klovas Kazimieras

30.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

31.

Liachovičius Ado

32.

Liachovičius Jūratis Viktoras

33.

Liebus Andriejus

34.

Likša Gintautas Petras

35.

Lukauskytė Audra

36.

MACIUS EUGENIJUS

37.

Mačys Juozas

38.

Martinaitis Pranas

39.

Martinkėnienė Angelina

40.

Medinė Kapinių Koplyčia

41.

Meškys Juozas

42.

Nikitinskis Nikolajus

43.

Normantas Boleslovas

44.

Oškinis Bronius

45.

Paulauskas Steponas

46.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

47.

Povilaitis Stasys

48.

Radavičienė Georgina

49.

Ragauskas Kazimieras

50.

Ramanauskas Valerijonas

51.

Reivytis Renaldas

52.

Rimkus Egidijus

53.

Saldūnas Liudas

54.

Slyvauskas Mykolas

55.

Sruogis Vladas

56.

Steponavičius Konstantinas

57.

Strikas Vytautas

58.

Šatkauskas Giedrius

59.

Šatkauskas Justinas

60.

Šilauskaitė Kristina

61.

Šilgalytė Aleksandra

62.

Tiškevičius Alfredas

63.

Tranauskas Vincentas Rimas

64.

Ulba Algimantas Vincas

65.

Urbonavičius Kazimieras

66.

Urbonienė Genovaitė

67.

Vaišė Jonas

68.

VAITONIS VYTAUTAS ZIGMAS

69.

Venckus Vytautas

70.

Vertulienė Albina Vanda

71.

Vertulis Julius

72.

Vilkas Ignas

73.

Vireliūnas Antanas

74.

Vitkus Antanas

75.

ŽYDŲ IR LIETUVIŲ, NUŽUDYTŲ 1941 m. PALANGOJE, PALAIDOJIMO VIETA

76.

Žulkus Albertas