Medinė Kapinių Koplyčia

Virtualus vadovas po Palangos kapines

36.

Medinė Kapinių Koplyčia

Aprašymas: 

Vytauto g. 176 C, Palanga
Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 32571
Įregistravimo registre data – 2009 01 20
Reikšmingumo lygmuo – regioninis
Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis (retas), istorinis (svarbus), kraštovaizdžio, sakralinis (retas)

Vertingųjų savybių pobūdis – memorialinis (svarbus)

Medinė aštuoniakampė koplyčia ant žemų akmeninių pamatų pastatyta 1815 m.

MEDINĖ KAPINIŲ KOPLYČIA

Rodyti žemėlapį