Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

Virtualus vadovas po Palangos kapines

42.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

Aprašymas: 

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15335
Įregistravimo registre data – 1993 04 28
Reikšmingumo lygmuo – vietinis
Vertingųjų savybių pobūdis – dailės (retas)

PAULAUSKŲ KAPO ANTKAPINĖ KOPLYTĖLĖ

Rodyti žemėlapį