ŽYDŲ IR LIETUVIŲ, NUŽUDYTŲ 1941 m. PALANGOJE, PALAIDOJIMO VIETA

Virtualus vadovas po Palangos kapines

79.

ŽYDŲ IR LIETUVIŲ, NUŽUDYTŲ 1941 m. PALANGOJE, PALAIDOJIMO VIETA

Aprašymas: 

1959 m. Palangos miesto civilinėse kapinėse perlaidoti 1941 m. birželio 27 d.  (ties dabartine  „Auska“) nužudytų žmonių palaikai. Ant antkapio iškaltas užrašas:

Šioje vietoje guli nacistinių budelių ir jų vietinių talkininkų 1941 m. birželio 29 d. Palangos parke žiauriai nužudytų 106 žydų ir 5 lietuvių palaikai.

Už Birutės kalno, simbolinėje sušaudymo vietoje, stovi akmuo, kuriame  iškaltas tekstas:

Šio miško pietinės dalies kopose nacistiniai budeliai ir jų vietiniai talkininkai 1941 m. žiauriai nužudė 105 žydus. Tebūna šventas šių nekaltų aukų atminimas.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro atliktų istorinių tyrimų išvada:

1941 m. birželio 27 d. tarp 111 nužudytųjų buvo 95 Palangos valsčiaus žydų bendruomenės nariai (93 vyrai ir 2 moterys). Kiti 16 žuvusiųjų buvo nežydų tautybės asmenys, tarp kurių didelę dalį sudarė lietuviai.

Nežinomos visų nužudytųjų pavardės. Kartu su žydų tautybės žmonėmis sušaudyti  miesto ir valsčiaus valdžios atstovai, partiniai darbuotojai, aktyvistai. Įvairūs neoficialūs šaltiniai mini šias pavardes: Antanina Šuralienė (Šiurylienė), Benediktas Šuralis, Antanas Balsys, Adolfas Jurgutis, Jadvyga Vygontaitė, Mykolas Mažeiva, Tomas Padrėza, Faijkis Semenčikas, Semenčikienė, Riabovienė, Stasys Untulis, Niemčinavičienė (Zdzitoveckaitė).

 
Numatytasis

Rodyti žemėlapį